חיפוש

מעסיק לא הפריש לפנסיה? כך תפעלו

החל משנת 2008, החוק במדינת ישראל מחייב את כל המעסיקים לבטח את העובדים שלהם במסגרת קרן פנסיה, אם אין לעובדים האלה פנסיה במסגרת אחרת מכוח הסכם קיבוצי, או אישי.

זה אומר שכל עובד שכיר במדינת ישראל חייב להיות מבוטח בביטוח פנסיוני מכוח החוק, על ידי המעסיק שלו.

אבל מה עושים אם המעסיק לא הפריש כספים לקרן הפנסיה שלכם?

במסגרת הזכות לביטוח פנסיוני על ידי המעסיק, על המעסיק מוטלת חובה חוקית להפריש לטובת חיסכון פנסיוני של העובד חלק מהסכום ממשכורתו של העובד וחלק אחר מכיסו של המעסיק.

מצידו של המעסיק, זוהי חובה שאין לה סייגים, הגבלות, או תנאים – הוא פשוט חייב לפי חוק לבצע.

גם אם העובד מחליט שהוא לא רוצה פנסיה, המעסיק עדיין חייב להפריש לו כספים.

גם אם המעסיק נקלע לקשיים כלכליים, אסור לו לוותר על הפרשת כספים לפנסיה.

 

איך יודעים אם המעסיק מפריש כספים לפנסיה כחוק?

כדי לברר אם המעסיק עומד בחובתו החוקית, יש לבדוק את תלוש השכר ואת הדוחות הרבעוניים של קרן הפנסיה. אלה מפרטים במדויק את הסכומים שהמעסיק שלכם צריך להפריש לקרן הפנסיה שלכם.

 

מה עושים אם המעסיק לא הפריש כספים כחוק?

אם גיליתם שהמעסיק שלכם לא הפריש כספים לקרן פנסיה, כפי שהוא נדרש לעשות לפי החוק, או לא מעביר את הכספים לקרן הפנסיה, אך מפחית אותם מהשכר, יש ליידע את המעסיק בגילוי ולהמתין 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר האחרון, או 15 ימים מתום החודש עבורו היה צריך לשלם את הכספים, עד שהוא יתקן את המעוות ויפקיד לקרן הפנסיה את כל הכספים החסרים.

אם המעסיק לא עמד גם בדרישת העובד לשלם את הכספים החסרים, הוא עלול להיות חייב בריבית, כלפי קרן הפנסיה, עד מועד התשלום בפועל.

אם עברו 21 ימים ויותר, המעסיק עשוי אף להיחשד בהלנת שכר, שכן הפרשות לפנסיה נחשבות חלק מהשכר ולכן אי תשלום שלהן במועד עשוי להיחשב חמור כמו הלנת שכר.

אם כל הצעדים הללו לא הועילו והמעסיק עדיין לא העביר את כספים, הוא עשוי לעמוד בפני מצב שבו יאלץ לשלם פיצויים גבוהים מאוד בגין הלנת שכר.

 

לסיכום, אי תשלום פנסיה לעובדים הוא עבירה חמורה.

מעסיק אשר הפחית משכר העובד, בטענה שהוא מעביר כספים לפנסיה, אך בפועל לא עשה כן, חושף את עצמו לדין פלילי ולכן גם לעונש מאסר, או קנס כספי.

בפועל, בהתאם לפסיקת בית המשפט, אם המעסיק הפר את חובתו להעביר הפרשות פנסיוניות, העובד רשאי לתבוע את המעסיק ולקבל צו אכיפה שמטרתו לאכוף באופן חוקי ובלתי מתפשר, את העברת ההפרשות פקרן פנסיה, או לצורך קבלת פיצויים על הנזק שנגרם לו בגלל אובדן הפנסיה.

חווים בעיות מצד המעסיק בכל הקשור לזכויות? מומלץ להתייעץ עם עו"ד שמכיר את התחום על בוריו, עו"ד דיין מלווה במקצועיות ועם המון ניסיון במקרים אלו.

אולי תאהבו גם את